pedagog i psycholog Dzierżoniów
„Człowiek jest prawdziwie pascalowską trzciną
chwiejącą się na wietrze, ale właśnie dzięki tej chwiejności
jest tak niezłomny, dostosowując się wciąż do nowych sytuacji.”

ANTONI KĘPIŃSKIO nas

Mozaika to wyspecjalizowana kadra


NAREK MACINKIEWICZ

Psycholog, interwent kryzysowy

Nazywam się Narek Macinkiewicz i jestem psychologiem i interwentem kryzysowym. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS. Moją specjalnością jest pomoc psychologiczna, której uczyłem się we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii podczas Podstawowego Kursu Psychoterapii Ericksonowskiej. Ponadto uczestniczyłem w konferencjach dotyczących psychoterapii oraz w warsztatach, na których rozwijałem swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności. Doświadczenie zdobywałem w Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Essere” w Dzierżoniowie, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie. W „Mozaice” zajmuje się konsultacjami oraz pomocą psychologiczną dla dorosłych, par i młodzieży. W mojej pracy największy nacisk kładę na relacje z drugim człowiekiem – na szacunek, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie oraz dyskrecje i anonimowość.


DOROTA JAKUS

Pedagog, socjoterapeuta

Nazywam się Dorota Jakus, jestem z wykształcenia pedagogiem i socjoterapeutą. Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (licencjat) oraz pedagogikę o kierunku pomoc psychologiczno-pedagogiczna na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (uzyskałam tytuł magistra). Studiowałam również filologię polską na Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) oraz ukończyłam dwuletnie studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zdobywałam m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, warsztatach terapii zajęciowej, szkole podstawowej i świetlicy środowiskowej. W kręgu moich zainteresowań jest wspieranie rozwoju poznawczego i społecznego dzieci, metody i techniki uczenia się umożliwiające skuteczniejsze przyswajanie wiedzy, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym i fobii szkolnej oraz kształtowanie myślenia twórczego, innowacyjnego u 1dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzę metodą problemową – towarzyszę dziecku w zdobywaniu umiejętności szkolnych i społecznych, ale przede wszystkim zależy mi na wyzwoleniu jego aktywności i tkwiącego w nim potencjału (uzdolnień i cech osobowości, które pozwolą na przezwyciężenie zaistniałych trudności w szkole i w kontaktach społecznych).


© COPYRIGHTS 2017 pozycjonowanie stron koseo.pl | "MOZAIKA. Pracownia psychologiczna i pedagogiczna" * ul. Ignacego Krasickiego 9 (III piętro) * 58-200 Dzierżoniów * województwo dolnośląskie *