pedagog i psycholog Dzierżoniów
„Człowiek jest prawdziwie pascalowską trzciną
chwiejącą się na wietrze, ale właśnie dzięki tej chwiejności
jest tak niezłomny, dostosowując się wciąż do nowych sytuacji.”

ANTONI KĘPIŃSKIWarsztaty dla dzieci
„Oswoić przyjaźń” Warsztaty umiejętności społecznych

Warsztaty umiejętności społecznych to miejsce dla nowych doświadczeń dziecka z samym sobą oraz ze swoimi rówieśnikami. Podczas zajęć dzieci zdobywają kompetencje społeczne, które pomagają im w lepszym rozumieniu i komunikowaniu się z innymi osobami wokół siebie - przyjaciółmi, rodzicami, nauczycielami itd. W trakcie spotkań odkrywają swoje atuty i mocne strony, ale również obszary, które wspólnie rozwijamy. Podczas warsztatów dzieci uczą się komunikowania z innymi osobami (i z samym sobą) wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie oaz tego, jak być asertywnym. Grupowa forma zajęć pomaga kształtować zdolności do współpracy ze swoim środowiskiem, wspólnego podejmowania decyzji, negocjowania i nawiązywania bezpiecznych kontaktów z innymi osobami. Warsztaty mogą być szczególnie pomocne dla dzieci mających trudności w kontakcie z rówieśnikami, sprawiających problemy wychowawcze lub związane nauką oraz dla dzieci nieśmiałych. Grupy liczą od 4-6 osób – uczestnicy są w zbliżonym wieku

„Zaczarowana podróż” Warsztaty artystyczne i kulturowe

„Zaczarowana podróż” to zajęcia podczas, których przemierzamy z dziećmi świat kultury, literatury, sztuki i teatru. Odkrywamy tajemnice baśni, przyglądamy się pięknu obrazów, zastanawiamy się nad ukrytym sensem filmów i piosenek. A wszystko po to, aby samemu pisać, malować, odgrywać, pokazywać, śpiewać i recytować. Podczas zajęć dzieci odkrywają nie tylko magiczny świat sztuki, ale przede wszystkim swoje ukryte talenty, nowe pasje i zainteresowania. Wspólnie tworzą różnorodne formy plastyczne, odgrywają scenki, piszą bajki i tworzą scenariusze zabaw. Zaczarowana podróż uczy i bawi jednocześnie, pokazuje jak można spędzać wolny czas, rozwijać kreatywne myślenie, a przede wszystkim budzi ciekawość i chęć poznawania zakamarków naszej kultury. Grupy liczą od 4-6 osób – uczestnicy są w zbliżonym wieku.

Grupowe korepetycje z języka polskiego

Zajęcia odbywają się w grupie 4 osób, są przeznaczone dla uczniów III gimnazjum i ostatniego roku liceum. Mają one na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Na zajęciach ćwiczone są formy pisemne, pojawiające się na egzaminie – opowiadanie, rozprawka, charakterystyka, opis, interpretacja wiersza. Powtarzane są istotne wiadomości z epok literackich, które są niezbędne do rozumienia tekstów literackich oraz środki wyrazu artystycznego. Młodzież poznaje również techniki czytania ze zrozumieniem i analizy obrazu. Korepetycje mają charakter interdyscyplinarny i odbywają się w różnych formach – zarówno pracy indywidualnej, jak i grupowej. Stosowane są metody dramy, roli play czy dyskusji. Praca w grupie czyni naukę ciekawszą i daje więcej możliwości utrwalenia wiedzy, ponieważ młodzież uczy się nie tylko w kontakcie z prowadzącym, ale również od siebie nawzajem.


© COPYRIGHTS 2017 pozycjonowanie stron koseo.pl | "MOZAIKA. Pracownia psychologiczna i pedagogiczna" * ul. Ignacego Krasickiego 9 (III piętro) * 58-200 Dzierżoniów * województwo dolnośląskie *