Psycholog - Pedagog - Zajęcia dla dzieci
O nas

O nas

NAREK MACINKIEWICZ

Psycholog, interwent kryzysowy

Jestem psychologiem i interwentem kryzysowym. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS. Moją specjalnością jest terapia psychologiczna, której uczyłem się we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii podczas Podstawowego Kursu Psychoterapii Ericksonowskiej. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Dolnośląskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, afiliowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalityczne. Ponadto stale uczestniczę w konferencjach oraz w warsztatach, na których rozwijam swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności.

Doświadczenie zdobywałem w Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Essere” w Dzierżoniowie, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie. W „Mozaice” zajmuje się konsultacjami oraz terapią psychologiczną dla dorosłych, par i młodzieży. W mojej pracy największy nacisk kładę na relacje z drugim człowiekiem – na szacunek, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie oraz dyskrecje i anonimowość. Pracuję pod regularną superwizją.

DOROTA JAKUS

Pedagog, socjoterapeuta

Jestem z wykształcenia pedagogiem i socjoterapeutą. Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (licencjat) oraz pedagogikę o kierunku pomoc psychologiczno-pedagogiczna na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (uzyskałam tytuł magistra). Studiowałam również filologię polską na Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) oraz ukończyłam dwuletnie studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zdobywałam m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, warsztatach terapii zajęciowej, szkole podstawowej i świetlicy środowiskowej. W kręgu moich zainteresowań jest wspieranie rozwoju poznawczego i społecznego dzieci, metody i techniki uczenia się umożliwiające skuteczniejsze przyswajanie wiedzy, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym i fobii szkolnej oraz kształtowanie myślenia twórczego, innowacyjnego u dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzę metodą problemową – towarzyszę dziecku w zdobywaniu umiejętności szkolnych i społecznych, ale przede wszystkim zależy mi na wyzwoleniu jego aktywności i tkwiącego w nim potencjału (uzdolnień i cech osobowości, które pozwolą na przezwyciężenie zaistniałych trudności w szkole i w kontaktach społecznych).