Psycholog i Pedagog zajęcia dla dzieci –  Dzierżoniów
O nas

O nas

NAREK MACINKIEWICZ

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, psycholog, interwent kryzysowy

Jestem psychologiem i interwentem kryzysowym. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS. Moją specjalnością jest terapia psychologiczna, której uczyłem się we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii podczas Podstawowego Kursu Psychoterapii Ericksonowskiej. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Dolnośląskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, afiliowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalityczne. Ponadto stale uczestniczę w konferencjach oraz w warsztatach, na których rozwijam swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności.

Doświadczenie zdobywałem w Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Essere” w Dzierżoniowie, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie. W „Mozaice” zajmuje się konsultacjami oraz terapią psychologiczną dla dorosłych, par i młodzieży. W mojej pracy największy nacisk kładę na relacje z drugim człowiekiem – na szacunek, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie oraz dyskrecje i anonimowość. Pracuję pod regularną superwizją.

Współzałożyciel „Mozaiki”

DOROTA JAKUS

Socjoterapeuta, pedagog

Jestem z wykształcenia pedagogiem i socjoterapeutą. Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (licencjat) oraz pedagogikę o kierunku pomoc psychologiczno-pedagogiczna na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (uzyskałam tytuł magistra). Studiowałam również filologię polską na Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) oraz ukończyłam dwuletnie studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zdobywałam m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, warsztatach terapii zajęciowej, szkole podstawowej i świetlicy środowiskowej. W kręgu moich zainteresowań jest wspieranie rozwoju poznawczego i społecznego dzieci, metody i techniki uczenia się umożliwiające skuteczniejsze przyswajanie wiedzy, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym i fobii szkolnej oraz kształtowanie myślenia twórczego, innowacyjnego u dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzę metodą problemową – towarzyszę dziecku w zdobywaniu umiejętności szkolnych i społecznych, ale przede wszystkim zależy mi na wyzwoleniu jego aktywności i tkwiącego w nim potencjału (uzdolnień i cech osobowości, które pozwolą na przezwyciężenie zaistniałych trudności w szkole i w kontaktach społecznych).

Współzałożyciel „Mozaiki”

MAŁGORZATA GRABOWSKA

Psychoterapeuta, pedagog

Jestem absolwentką Pedagogiki o profilu resocjalizacja Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie. Od 17 lat pracuję, jako diagnosta rodzin, od ponad 20 lat pomagam rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Brałam udział w licznych szkoleniach ukierunkowanych na diagnozę i pomoc, między innymi ukończyłam wszystkie trzy edycje Studium Przeciwdziałania Przemocy Instytutu Psychologii Zdrowia. W 2014 roku ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii w nurcie gestalt, gdzie uczyłam się psychoterapii indywidualnej i
grupowej, kontaktu z grupą, prowadzenia treningów. Jestem obecnie w trakcie starania się o certyfikat, pod stałą i wieloletnią superwizją.
Aktualnie jestem w trakcie Grof Transpersonal Training, szkoły która przygotowuje do prowadzenia warsztatów
oddychania holotropowego i pracy w nurcie transpersonalnym. Od lat interesuję się psychologią transpersonalną i rozwojem
wewnętrznym, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w poszerzonych stanach świadomości.

MATEUSZ OWCZAREK

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, psycholog

Jestem psychologiem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (Instytut Poznawczy w Krakowie). Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą (od 16 r.ż.) Regularnie uczestniczę w szkoleniach oraz poddaję swoją pracę superwizji. Podczas pracy z klientem jest dla mnie ważne wzajemne zaufanie oraz bezpieczna atmosfera. Skupiam się również na możliwościach oraz zasobach klienta. Ukończyłem 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność: Psychologia kliniczna i zdrowia osób dorosłych). Ponadto ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Kryzys i Interwencje Kryzysowe (SWPS we Wrocławiu). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTPPB). Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dzierżoniowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, w Zespole Ośrodków Wsparcia w Bielawie – Środowiskowy Dom Samopomocy, w Dziennym Dom „Senior +” w Bielawie, w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz we Wrocławskim Centrum Alzheimerowskie – staż.