Mozaika

Mozaika

Pracownia Psychologiczna i Pedagogiczna

MOZAIKA

Kim jesteśmy ?

Mozaika jest pracownią, w której pomagamy ludziom sprostać życiowym wyzwaniom– pracujemy nad przezwyciężeniem problemów, wspieramy ich w kryzysach i przede wszystkim dążymy do rozwoju umiejętności oraz sił tkwiących w naszych klientach.

Co oferujemy?

Oferujemy wsparcie dla całej rodziny. Prowadzimy pomoc psychologiczną, warsztaty dla dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców, terapię pedagogiczną oraz zajęcia edukacyjne. Niezależnie jednak od formy naszej pracy, opieramy ją na rozumieniu, szacunku, szczerości i życzliwości wobec każdej osoby. Głęboko wierzymy, że relacje oparte na tych wartościach są tym, co pomaga odnajdywać w sobie siły, pokonywać trudności, rozwijać się i zmieniać świat wokół nas.

Nasze cele

Celem powstania Mozaiki jest pomoc w przezwyciężaniu życiowych trudności oraz wsparcie w rozwoju i zdobywaniu nowych umiejętności. Mozaika jest miejscem dla całej rodziny, gdzie każdy niezależnie od wieku znajdzie zainteresowanie swoimi sprawami i odpowiedzi na pytania, jakie zadaje sobie w życiu. Poszukiwanie ich może stać się podróżą, w którą wyruszymy wspólnie. Wielość podjętych decyzji pokazuje nam jak różni potrafimy być w tej wędrówce, dlatego w naszej pracy dążymy do jak najlepszego poznania ludzi — ich rozterek, przemyśleń, uczuć czy potrzeb. Dzięki nim jesteśmy w stanie dostrzec kierunek naszego życia, który wspólnie możemy zmienić lub obrać nowy, dotąd odległy, a na pewno dający więcej satysfakcji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

O nas

NAREK MACINKIEWICZ

Psycholog, interwent kryzysowy

Jestem psychologiem i interwentem kryzysowym. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS. Moją specjalnością jest terapia psychologiczna, której uczyłem się we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii podczas Podstawowego Kursu Psychoterapii Ericksonowskiej. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Dolnośląskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, afiliowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalityczne. Ponadto stale uczestniczę w konferencjach oraz w warsztatach, na których rozwijam swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności.

Doświadczenie zdobywałem w Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Essere” w Dzierżoniowie, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie. W „Mozaice” zajmuje się konsultacjami oraz terapią psychologiczną dla dorosłych, par i młodzieży. W mojej pracy największy nacisk kładę na relacje z drugim człowiekiem – na szacunek, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie oraz dyskrecje i anonimowość. Pracuję pod regularną superwizją.

DOROTA JAKUS

Pedagog, socjoterapeuta

Jestem z wykształcenia pedagogiem i socjoterapeutą. Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (licencjat) oraz pedagogikę o kierunku pomoc psychologiczno-pedagogiczna na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (uzyskałam tytuł magistra). Studiowałam również filologię polską na Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) oraz ukończyłam dwuletnie studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zdobywałam m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, warsztatach terapii zajęciowej, szkole podstawowej i świetlicy środowiskowej. W kręgu moich zainteresowań jest wspieranie rozwoju poznawczego i społecznego dzieci, metody i techniki uczenia się umożliwiające skuteczniejsze przyswajanie wiedzy, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym i fobii szkolnej oraz kształtowanie myślenia twórczego, innowacyjnego u dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzę metodą problemową – towarzyszę dziecku w zdobywaniu umiejętności szkolnych i społecznych, ale przede wszystkim zależy mi na wyzwoleniu jego aktywności i tkwiącego w nim potencjału (uzdolnień i cech osobowości, które pozwolą na przezwyciężenie zaistniałych trudności w szkole i w kontaktach społecznych).

Psycholog

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacje psychologiczne są dla osób, które znalazły się w trudnej i niezrozumiałej dla nich sytuacji życiowej. Mogą to być różnego typu problemy, dylematy lub wątpliwości, wymagające od nas skorzystania ze wsparcia innych osób, w tym też psychologa. Podczas naszych spotkań przede wszystkim szukamy przyczyn i wyjaśnień dla obecnego stanu rzeczy, stawiamy pytania oraz wytyczamy dalszy kierunek pracy. W zależność od potrzeb współpraca może ograniczyć się do kilku konsultacji lub rozwinąć się w systematyczną terapię, która daje stabilne warunki do pracy nad głębiej zakorzenionymi problemami.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia psychologiczna jest skierowana do osób, dla których nadmiar problemów i przykrych doświadczeń stał się źródłem bezsilności, zagubienia, utraty kontroli i przede wszystkim cierpienia. Wraz z tymi stanami często zmagamy się z przygnębieniem, złością a czasami nawet z poczuciem winy. Niezależnie od tego, co jest źródłem tych emocji – czy długotrwały stres, czy też niezwykle trudne wydarzenie – to one stanowią przyczynę życiowych problemów. Terapia psychologiczna stanowi szanse do zmierzenia się z przytłaczającymi uczuciami, myślami i wspomnieniami – ponownie na nie spojrzeć, tym razem jednak z bezpiecznego miejsca i dystansu. Dzięki temu możemy zrozumieć i wyrazić emocje, które do tej pory utrzymywały nas w poczuciu bezsilności i zagubienia — uwalniając je w relacji z drugą osobą, uwalniamy siebie od niepotrzebnego cierpienia.

Terapia szczególnie jest adresowana dla osób, którzy zmagają się z problemami w bliskich relacjach, depresją i stanami lękowymi, silnym stresem i doświadczeniami traumatycznymi, zaburzeniami psychotycznymi i dysocjacyjnymi oraz zaburzeniami osobowości i innymi trudnymi stanami emocjonalnymi.

Koszt wizyty: 100 zł/50 min